Tisková zpráva Imperial Karlovy Vary a.s. k nově vyvíjené léčebné kúře

Ve společnosti Imperial Karlovy Vary si velmi dobře uvědomujeme, jak složitým obdobím v tuto chvíli prochází lidé kolem nás. Rádi bychom zužitkovali naše dlouholeté zkušenosti nestátního zdravotnického zařízení a účinně pomohli řešit zdravotní následky epidemie onemocnění Covid-19.

Naši lékaři pečlivě sledují dostupné informační zdroje a upozornili nás, že část populace může být po prodělání tohoto onemocnění dlouhodobě oslabena, cítit únavu, nižší výkonnost a respirační problémy. Rádi bychom těmto lidem poskytli možnost, jak se rychleji vrátit k normálnímu aktivnímu životu. Máme k tomu to nejlepší zázemí v podobě odborného personálu – lékařů, fyzioterapeutů i dalších zdravotnických profesí.

Vyvinuli jsme novou lázeňskou terapii a myslíme si, že by měla cíleně pomoci pacientům s výše popsanými symptomy. Těžiště naší péče leží v oblasti respirační fyzioterapie, úpravy životosprávy a využití přírodního léčebného zdroje. Rádi bychom tento náš předpoklad ověřili v praxi interní studií
s dobrovolníky tak, abychom následně tyto léčebné postupy, s již potvrzeným efektem, mohli nabízet našim klientům.

Vyzýváme tedy širokou veřejnost a prosíme o pomoc při testování nově vyvinuté terapie. Na naše náklady si dovolujeme pozvat dobrovolníky, kteří již Covid-19 prodělali, do našich zařízení, kde absolvují zkušební léčbu. Pomohou nám pod odborným dozorem nastavit individualizované složení procedur a vyšetření tak, aby poskytovalo nejen co nejlepší subjektivní pocit úlevy, ale i exaktní a měřitelný výsledek.

Aktuality 

Oznámení o konání řádné valné hromady
Představenstvo společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. 
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ společnosti
Imperial Karlovy Vary a.s. (dále jen společnost)

Ve společnosti Imperial Karlovy Vary si velmi dobře uvědomujeme, jak složitým obdobím v tuto chvíli prochází lidé kolem nás. Rádi bychom zužitkovali naše dlouholeté zkušenosti nestátního zdravotnického zařízení a účinně pomohli řešit zdravotní následky epidemie onemocnění Covid-19.

Oznámení o konání řádné valné hromady
Představenstvo společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. 
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ společnosti
Imperial Karlovy Vary a.s. (dále jen společnost)