Evropské fondy


Operační program Zaměstnanost - Podpora zaměstnanosti prostřednictvím cíleného programu Antivirus A II

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/21_140/0017233

Datum zahájení realizace projektu: 1.3. 2020
Datum ukončení realizace projektu: 28.2. 2022

Oznamujeme tímto našim zaměstnancům, že společnost Imperial Karlovy Vary, a.s. čerpala příspěvek na základě uzavřené dohody s Českou republikou prostřednictvím Úřadu práce ČR o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus č. KVA-CO-3008675/2020. 

Příspěvek z režimu A byl financován z Operačního programu Zaměstnanost, projektu „Podpora zaměstnanosti prostřednictvím cíleného programu Antivirus A II“ a byl hrazen z Evropského sociálního fondu (80,57 %) a ze státního rozpočtu ČR (19,43 %)